مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

35 ماهگي مهرسا خانوم

    مهرساي قشنگم لحظات از آن توست آبي سبز   سرخ سفيد سياه رنگهايي كه بايسته است بر آنها بزن روزهايت رنگارنگ 35 ماهگيت مبارك عشق كوچولوي من ...
22 دی 1394

يلداي94

  بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ... باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ...  قراری طولانی به بلندای یک شب.... شب عشق بازی برگ و برف... پاییز چمدان به دست ایستاده .... عزم رفتن دارد.... ..آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل  ها چقدر دوست داشتنیست ..دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد .... آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان میدوزد ..دستی تکان میدهد ......قدمی برمیدارد سنگین و سرد کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... و....تمام میشود ... پاییز ای  آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر یلداتون خجسته وفرخنده باد ...
1 دی 1394
1