مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

45ماهگی مهرسا و تولد نی نی نازم الیسا

بعضی ها مثل یک اتفاق عجیب حال آدم را خوب میکنند مثل هوای تازه اند آدم دلش میخواهد در رویاهایش دستشان را بگیرد و بگوید تو که باشی مگر آرزوی دیگری میماند...     تولد الیسا 95/08/24 مینویسم تو سنجاق میکنم به روی قلبم و تپیدن آغاز میشود   ...
26 آبان 1395
1