مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

عسلم 40 ماهه شده

خدايا سپاس........... خدايا بابت اين دسته گلي كه بهم هديه دادي هزاران هزار بار شكرت دختر شيرين زبونم  خيلي دوستت دارم    شكلات شيرين زندگي ما دختر مهربون و قشنگ و با احساسم يكي يدونه ي مامان سه سال و چهار ماهگيت مبارك تو بهترین هدیه خداوند به ما هستی عزیز دلم و من هیچگاه نمیدانم چطور  ميتوانم بخاطر وجود نازنينت شكرگزار خداوند مهربانم باشم  ...
22 خرداد 1395
1