مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

29 ماهگي

سلام فرشته ماماني خدا را شاكرم به خاطر وجود تو عزيزكم 29 ماهگيت مبارك اينم كاردستي هاي من و دخملي صورت اين عروسك خوشگل رو خودت كشيدي دختر نازم  و بقيه كاردستي ها رو هم با كمك هم درست كرديم و شما كلي لذت بردي و حالا تقريبا هر روز يكي درست ميكنيم خونه ي لپه اي گلايي كه با كش موهات درست كرديم و بره پنبه اي    خوشبختی ،   رنگین کمان لبخند توست !   که ...   با هر ترنم باران   شکل میگیرد !   " تو فقط خوشحال باش "   من اشک آسمان را...
24 تير 1394
1