مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

37 ماهگي عزيزدله مامان

تو که باشی بس است … مگر من جز “نفس” چه میخواهم؟ دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …     دلبندم … من دلم فقط روی دل تو بند می شود ! ...
22 اسفند 1394
1