مهرسا و الیسا عشق مامان و بابا

20 ماهگیت مبارک ناز گل من

  دوربین‌های ما خرابند، وگرنه بال‌های تو را می‌شود با چشم‌های بسته هم دید. فرشته ی من...       اینم خونه سازی که خودت تنهایی روی هم چیدیشون عسلم   اینم هدیه تولد بیست ماهگیت عزیزم ...
29 مهر 1393

دوست دارم مامااااااااااااااااانی

دیروز که از سرکار برگشتم خونه مهرسا دوید اومد تو بغلم و جمله ای گفت که حسابی غافل گیر شدم قند تو دلم آب شد بهم گفت**** دوست دادم ماماااااااااااااااااااانی  (دارم)*****  گرفتمش تو بغلم و حسابی بوسیدمش وای خدای من چقد روزها زود میگذرن مهرسای من حالا برای خودش یه خانوم کوچولو زیبا شده که هر لحظه بیشتر از پیش عاشقش میشم   واژه نامه جدید مهرسا الووووووو سلاوووووووو (الو سلام) خافظ (خدا حافظ) همراه با تکون دادن دستای کوچولوت و بوس فرستادن ترسید(ترسیدم * می ترسم) وقتی که چراغا رو خاموش میکنیم سریع میگی مامان ترسید - تازه یاد گرفتی ما رو بترسونی و ما هم حتما باید بترسیم ازت وقتی یه چیز سرد یا داغ رو لمس ...
20 مهر 1393
1